Meie koolist

Ajalugu


19.12.1918 sai Anton Ükstist Haapsalu esimese eestikeelse gümnaasiumi direktor. Tänapäeva mõistes oli tegemist III kooliastme ja gümnaasiumiosaga.

1922 lõpetas gümnaasiumi esimene lend.

1923 sai kool nimeks Läänemaa Ühisgümnaasium.

1927 valmis gümnaasiumihoone Wiedemanni tänavas.

1945 sai kooli nimeks Haapsalu 1. Keskkool.

1964 valmis koolihoone Männi (nüüd: Kuuse) tänavas.

23.02.1964 kolis Haapsalu 1. Keskkool Kuuse tänava uude koolimajja.

Wiedemanni tänavasse jäi Haapsalu 2. Keskkool. Haapsalu 1. Keskkoolist eraldus uus 8-klassiline kool, mis esialgu asus Ehte ja hiljem Wiedemanni tänavas.

1990 sai Wiedemanni tänava põhikoolist keskkool.

1995 said koolide nimedeks Haapsalu Gümnaasium (Kuuse tänavas) ja Haapsalu Wiedemanni -nimeline Gümnaasium (Wiedemanni tänavas).

22.02.2013 võttis Haapsalu linna volikogu vastu otsuse lõpetada Haapsalu Wiedemanni gümnaasiumi tegevus ja Haapsalu Gümnaasium reorganiseerida Haapsalu Põhikooliks.

20.05.2013 andis Eesti Vabariigi haridusminister Haapsalu Põhikoolile koolitusloa nr 6976HTM (käskkiri nr 213).

01.09.2013 alustas Kuuse tänavas tööd Haapsalu Põhikool (Haapsalu Gümnaasiumi 1.-9. klassid ja Wiedemanni gümnaasiumi 7.-9. klassid) ja Wiedemanni tänavas Läänemaa Ühisgümnaasium (Haapsalu ja Wiedemanni Gümnaasiumi 10.-12. klassid).

1. septembril 2018. aastal liideti Haapsalu Nikolai kooli venekeelsed klassid Haapsalu Põhikooliga.

2020. aasta sügisel valmis uus koolihoone aadressil Lihula mnt 12. Koolimaja pidulik avamine toimus 11. septembril 2020.

19.12.1918 sai Anton Ükstist Haapsalu esimese eestikeelse gümnaasiumi direktor. Tänapäeva mõistes oli tegemist III kooliastme ja gümnaasiumiosaga.

1922 lõpetas gümnaasiumi esimene lend.

1923 sai kool nimeks Läänemaa Ühisgümnaasium.

1927 valmis gümnaasiumihoone Wiedemanni tänavas.

1945 sai kooli nimeks Haapsalu 1. Keskkool.

1964 valmis koolihoone Männi (nüüd: Kuuse) tänavas.

23.02.1964 kolis Haapsalu 1. Keskkool Kuuse tänava uude koolimajja.

Wiedemanni tänavasse jäi Haapsalu 2. Keskkool. Haapsalu 1. Keskkoolist eraldus uus 8-klassiline kool, mis esialgu asus Ehte ja hiljem Wiedemanni tänavas.

1990 sai Wiedemanni tänava põhikoolist keskkool.

1995 said koolide nimedeks Haapsalu Gümnaasium (Kuuse tänavas) ja Haapsalu Wiedemanni -nimeline Gümnaasium (Wiedemanni tänavas).

22.02.2013 võttis Haapsalu linna volikogu vastu otsuse lõpetada Haapsalu Wiedemanni gümnaasiumi tegevus ja Haapsalu Gümnaasium reorganiseerida Haapsalu Põhikooliks.

20.05.2013 andis Eesti Vabariigi haridusminister Haapsalu Põhikoolile koolitusloa nr 6976HTM (käskkiri nr 213).

01.09.2013 alustas Kuuse tänavas tööd Haapsalu Põhikool (Haapsalu Gümnaasiumi 1.-9. klassid ja Wiedemanni gümnaasiumi 7.-9. klassid) ja Wiedemanni tänavas Läänemaa Ühisgümnaasium (Haapsalu ja Wiedemanni Gümnaasiumi 10.-12. klassid).

1. septembril 2018. aastal liideti Haapsalu Nikolai kooli venekeelsed klassid Haapsalu Põhikooliga.

2020. aasta sügisel valmis uus koolihoone aadressil Lihula mnt 12. Koolimaja pidulik avamine toimus 11. septembril 2020.