Õppetöö

Eksamid ja tasemetööd


Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2019/2020. õppeaastal:

· eesti keel: 1. juunil 2020
· eesti keel teise keelena (kirjalik): 27. mail 2020
· eesti keel teise keelena (suuline): 27.-29. mail 2020
· matemaatika: 4. juunil 2020
· valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik): 10. juunil 2020
· valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline): 10.–11. juuni 2020.

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.

Riiklike põhikooli lõpueksamite ajad on antud haridus- ja teadusministri määrusega „Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2019/2020. õppeaastal“.

 

2019/20. õppeaastal toimuvate tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

· 3. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine: eesti keel / vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 12. mai 2020. a.

· 4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine: loodusõpetus (kirjalik) – 1.–2. oktoober 2019. a.

· 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised: eesti keel / eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 13. mai 2020. a; vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 20. mai 2020. a.

· 7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine: loodusõpetus (kirjalik) – 24.–25. september 2019. a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad ajad on antud haridus- ja teadusministri määrusega „Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2019/2020. õppeaastal

 

 

Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2019/2020. õppeaastal:

· eesti keel: 1. juunil 2020
· eesti keel teise keelena (kirjalik): 27. mail 2020
· eesti keel teise keelena (suuline): 27.-29. mail 2020
· matemaatika: 4. juunil 2020
· valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik): 10. juunil 2020
· valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline): 10.–11. juuni 2020.

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.

Riiklike põhikooli lõpueksamite ajad on antud haridus- ja teadusministri määrusega „Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2019/2020. õppeaastal“.

 

2019/20. õppeaastal toimuvate tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

· 3. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine: eesti keel / vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 12. mai 2020. a.

· 4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine: loodusõpetus (kirjalik) – 1.–2. oktoober 2019. a.

· 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised: eesti keel / eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 13. mai 2020. a; vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 20. mai 2020. a.

· 7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine: loodusõpetus (kirjalik) – 24.–25. september 2019. a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad ajad on antud haridus- ja teadusministri määrusega „Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2019/2020. õppeaastal