Õppetöö

Eksamid ja tasemetööd


Riiklike põhikooli lõpueksamite toimumise ajad 2020/2021. õppeaastal

 

· eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;

· B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 25. mai 2021. a;

· B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 25.–27. mai 2021. a;

· B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 21. aprill 2021. a;

· B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 21.–23. aprill 2021. a;

· matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;

· valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;

· valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a;

· valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a

 

Riiklike põhikooli lõpueksamite toimumise ajad 2020/2021. õppeaastal

 

· eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;

· B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 25. mai 2021. a;

· B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 25.–27. mai 2021. a;

· B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 21. aprill 2021. a;

· B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 21.–23. aprill 2021. a;

· matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;

· valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;

· valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a;

· valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a