Meie koolist

Põhiväärtused


Missioon

Haapsalu põhikool on põhiharidust võimaldav, avatud suhtumisega, turvaline ja õpihuvi väärtustav kool.

Visioon

Haapsalu põhikool on kaasav, kogukonna arengut toetav positiivse keskkonnaga kool.

Põhiväärtused 

AVATUS
Oleme empaatilised, tolerantsed, valmis dialoogiks ning otsime ja leiame lahendusi.

LOOMINGULISUS
Loome ja teostame uusi ideid.

TÖÖKUS
Oleme pühendunud ja anname endast parima vastavalt oma võimetele.

ÕPIHUVI
Oleme motiveeritud ennast arendama luues valmisoleku elukestvaks õppeks.

HOOLIMINE
Väärtustame, märkame ja tunnustame üksteist.

VÄÄRTUSTE MAJA, kus missioon on alusmüüriks, põhiväärtused sammasteks ja visioon katuseks

Missioon

Haapsalu põhikool on põhiharidust võimaldav, avatud suhtumisega, turvaline ja õpihuvi väärtustav kool.

Visioon

Haapsalu põhikool on kaasav, kogukonna arengut toetav positiivse keskkonnaga kool.

Põhiväärtused 

AVATUS
Oleme empaatilised, tolerantsed, valmis dialoogiks ning otsime ja leiame lahendusi.

LOOMINGULISUS
Loome ja teostame uusi ideid.

TÖÖKUS
Oleme pühendunud ja anname endast parima vastavalt oma võimetele.

ÕPIHUVI
Oleme motiveeritud ennast arendama luues valmisoleku elukestvaks õppeks.

HOOLIMINE
Väärtustame, märkame ja tunnustame üksteist.

VÄÄRTUSTE MAJA, kus missioon on alusmüüriks, põhiväärtused sammasteks ja visioon katuseks