Üritused


II poolaasta

22.01     1.-5. klasside I poolaasta lõpetamine

15.02 – 19.02      Eesti nädal

12.03     6.-9. klasside II  trimestri lõpetamine

13.03     1. klassi astujate infopäev

20.05     Haapsalu Põhikooli sünnipäev

28.05     spordipäev (9. kl emakeele eksam)

3.06     Paralepa päev (9. kl matemaatika eksam)

8.06     8. klassi loovtöö kaitsmine

9.06     8.kl kaitseliidu üritus (9. kl valikeksam)

11.06     õppeaasta lõpetamine

12.06     9. klasside lõpuaktus (kell 13:00)

 

Kalender:
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=m3f9tr1a7suoqk6bta1vsdh49k%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FTallinn

 


 

 

II poolaasta

22.01     1.-5. klasside I poolaasta lõpetamine

15.02 – 19.02      Eesti nädal

12.03     6.-9. klasside II  trimestri lõpetamine

13.03     1. klassi astujate infopäev

20.05     Haapsalu Põhikooli sünnipäev

28.05     spordipäev (9. kl emakeele eksam)

3.06     Paralepa päev (9. kl matemaatika eksam)

8.06     8. klassi loovtöö kaitsmine

9.06     8.kl kaitseliidu üritus (9. kl valikeksam)

11.06     õppeaasta lõpetamine

12.06     9. klasside lõpuaktus (kell 13:00)