Uudised

Distantsõpe jätkub 25. märts HaapsaluPK


Haapsalu Põhikool tänab oma õpilasi ja vanemaid, et olete olnud mõistvad, toetavad ja õpihimulised. Aitäh teile!

Seoses koroonaviiruse leviku tõkestamisega otsustas Haridus- ja teadusministeerium, et koolid jäävad suletuks vähemalt kevadvaheajani. Käesoleval õppeaastal tasemetöid ei toimu. Põhikooli lõpueksamite edasilükkamine või toimumine otsustatakse vastavalt olukorrale.

Haapsalu Põhikool jätkab õppetööga samadel alustel, millega oleme toimetanud viimased kaks nädalat.

Palume püsida kodus ja vältida väliskontakte!

Haapsalu Põhikool tänab oma õpilasi ja vanemaid, et olete olnud mõistvad, toetavad ja õpihimulised. Aitäh teile!

Seoses koroonaviiruse leviku tõkestamisega otsustas Haridus- ja teadusministeerium, et koolid jäävad suletuks vähemalt kevadvaheajani. Käesoleval õppeaastal tasemetöid ei toimu. Põhikooli lõpueksamite edasilükkamine või toimumine otsustatakse vastavalt olukorrale.

Haapsalu Põhikool jätkab õppetööga samadel alustel, millega oleme toimetanud viimased kaks nädalat.

Palume püsida kodus ja vältida väliskontakte!