Uudised

Distantsõpe jätkumine kuni 15.05. 14. aprill HaapsaluPK


Austatud õpilased ja vanemad!

Aitäh teile senise koos õppimise eest!

Tänane olukord on kahjuks selline, et seoses koroonaviiruse leviku tõkestamisega enne 15.05 kooli ei avata. Juhul, kui viiruse levik taandub, taastub õppetöö osaliselt (vabamas vormis) peale 15.05.

Seni jätkame õppetööga samadel alustel, millega oleme toimetanud kriisiolukorras.

Käesoleval õppeaasta ei toimu klassiekskursioone ja aktuseid.

Klassi lõpetamine toimub aastahinnete alusel. Aastahinnete välja panemise põhisalused töötame välja lähiajal ja anname teada.

Põhikooli lõpetamine toimub samuti aastahinnete alusel. Lõpueksameid ja lõpuaktust ei toimu. Põhikooli lõputunnistused antakse välja juuni keskpaigas.

Palume püsida kodus!

Austatud õpilased ja vanemad!

Aitäh teile senise koos õppimise eest!

Tänane olukord on kahjuks selline, et seoses koroonaviiruse leviku tõkestamisega enne 15.05 kooli ei avata. Juhul, kui viiruse levik taandub, taastub õppetöö osaliselt (vabamas vormis) peale 15.05.

Seni jätkame õppetööga samadel alustel, millega oleme toimetanud kriisiolukorras.

Käesoleval õppeaasta ei toimu klassiekskursioone ja aktuseid.

Klassi lõpetamine toimub aastahinnete alusel. Aastahinnete välja panemise põhisalused töötame välja lähiajal ja anname teada.

Põhikooli lõpetamine toimub samuti aastahinnete alusel. Lõpueksameid ja lõpuaktust ei toimu. Põhikooli lõputunnistused antakse välja juuni keskpaigas.

Palume püsida kodus!