Uudised

Toiduabi 26. märts HaapsaluPK


Toiduabi pakkumine õpilastele eriolukorra kehtivuse ajal 

Seoses eriolukorra kehtestamisega ja asjaoluga, et teatud osale õppuritele on äärmiselt oluline tagada ka kaugõppel olles toiduabi, korraldab Haapsalu Linnavalitsus toiduabi abivajajatele Haapsalu linna üldhariduskoolis õppivatele õpilastele. Toiduabi taotlemiseks teavitab vanem oma lapse klassijuhatajat toiduabi vajadusest ning täpsustab kontaktid ja taotlemise põhjuse. Kui vanem ei saa kooliga kontakti, siis esitab  ta kirjaliku taotluse Haapsalu Linnavalitsusele. Taotluses märkida taotleja nimi, isikukood, elukoht, toetuse taotlemise põhjus. Taotlust ei pea esitama, kui abivajajaga on juba personaalselt ühendust võetud või abivajadus on juba esitatud. Toiduabi pakutakse kuni eriolukorra lõppemiseni.

Toiduabi pakkumine õpilastele eriolukorra kehtivuse ajal 

Seoses eriolukorra kehtestamisega ja asjaoluga, et teatud osale õppuritele on äärmiselt oluline tagada ka kaugõppel olles toiduabi, korraldab Haapsalu Linnavalitsus toiduabi abivajajatele Haapsalu linna üldhariduskoolis õppivatele õpilastele. Toiduabi taotlemiseks teavitab vanem oma lapse klassijuhatajat toiduabi vajadusest ning täpsustab kontaktid ja taotlemise põhjuse. Kui vanem ei saa kooliga kontakti, siis esitab  ta kirjaliku taotluse Haapsalu Linnavalitsusele. Taotluses märkida taotleja nimi, isikukood, elukoht, toetuse taotlemise põhjus. Taotlust ei pea esitama, kui abivajajaga on juba personaalselt ühendust võetud või abivajadus on juba esitatud. Toiduabi pakutakse kuni eriolukorra lõppemiseni.