Õppetöö

Pikapäevarühmad


Alates 5. septembrist on Haapsalu Põhikoolis 1.-4. klasside õpilastele pikapäevarühm. Pikapäevarühma võetakse õpilasi vanema avalduse alusel, mida saab esitada ARNO keskkonnas või kooli kantseleis.

Pikapäevarühmad 2022/23. õppeaastal:

Pikapäevarühma söömine on kell 13.15.

Pikapäeva toidukorra maksumus õpilase kohta on 1,48€, millest vanema omaosalus on 0,74€ päevas.

Palume vanematel teavitada klassijuhatajat õpilase haigestumisest või puudumisest ning taas teatada õpilase naasmisest. Eelmisel õppepäeval kella 12 teavitamise korral saab õpilase toidult maha võtta järgmiseks päevaks.

Alates 5. septembrist on Haapsalu Põhikoolis 1.-4. klasside õpilastele pikapäevarühm. Pikapäevarühma võetakse õpilasi vanema avalduse alusel, mida saab esitada ARNO keskkonnas või kooli kantseleis.

Pikapäevarühmad 2022/23. õppeaastal:

Pikapäevarühma söömine on kell 13.15.

Pikapäeva toidukorra maksumus õpilase kohta on 1,48€, millest vanema omaosalus on 0,74€ päevas.

Palume vanematel teavitada klassijuhatajat õpilase haigestumisest või puudumisest ning taas teatada õpilase naasmisest. Eelmisel õppepäeval kella 12 teavitamise korral saab õpilase toidult maha võtta järgmiseks päevaks.