Õppetöö

Pikapäevarühmad


Alates 6. septembrist on Haapsalu Põhikoolis 1.-4. klasside õpilastele pikapäevarühm. Pikapäevarühma võetakse õpilasi vanema avalduse alusel, mida saab esitada ARNO keskkonnas.

Pikapäevarühmad 2021/22. õppeaastal alates 6. septembrist 2021

Pikapäevarühmade päevakava:
12.00 – 12.10 õpilaste kogunemine
12.10 – 13.15 jalutuskäik, mängimine õues või liikumistund; huviringides osalemine;
13.15 – 13.35 söömine
13.35 – 14.20 õppimise tund, huviringides osalemine või liikumistund
14.20 – 15.00 õppimise tund või huviringides osalemine
15.00 – 16.00 joonistamine, lugemine, lauamängude mängimine, muusika kuulamine, laulmine jms tegevus; huviringides osalemine

Pikapäeva toidukorra maksumus õpilase kohta on 1,48€, millest vanema omaosalus on 0,74€ päevas.

Palume vanematel teavitada klassijuhatajat õpilase haigestumisest või puudumisest ning taas teatada õpilase naasmisest. Eelmisel õppepäeval kella 12 teavitamise korral saab õpilase toidult maha võtta järgmiseks päevaks.

Alates 6. septembrist on Haapsalu Põhikoolis 1.-4. klasside õpilastele pikapäevarühm. Pikapäevarühma võetakse õpilasi vanema avalduse alusel, mida saab esitada ARNO keskkonnas.

Pikapäevarühmad 2021/22. õppeaastal alates 6. septembrist 2021

Pikapäevarühmade päevakava:
12.00 – 12.10 õpilaste kogunemine
12.10 – 13.15 jalutuskäik, mängimine õues või liikumistund; huviringides osalemine;
13.15 – 13.35 söömine
13.35 – 14.20 õppimise tund, huviringides osalemine või liikumistund
14.20 – 15.00 õppimise tund või huviringides osalemine
15.00 – 16.00 joonistamine, lugemine, lauamängude mängimine, muusika kuulamine, laulmine jms tegevus; huviringides osalemine

Pikapäeva toidukorra maksumus õpilase kohta on 1,48€, millest vanema omaosalus on 0,74€ päevas.

Palume vanematel teavitada klassijuhatajat õpilase haigestumisest või puudumisest ning taas teatada õpilase naasmisest. Eelmisel õppepäeval kella 12 teavitamise korral saab õpilase toidult maha võtta järgmiseks päevaks.