Vastuvõtt

1. klass


1. klassi koolivestide info

Igale 1. klassi astujale kingib kool Haapsalu Põhikooli sümboolikaga koolivesti.

Palume allpool oleva tabeli põhjal otsustada, millise suurusega vest teie lapsele mõõtude järgi sobiks. Kindlasti tuleb arvestada ka lapse suvise kasvamisega.

Koolivestid kootakse Eestis ning need on meriinovillast.

Palume vanematel teada anda koolile vesti suurus esimesel vanemate infotunnil juuni algul.

Kingituseks saadud vestid saab kätte augusti lõpus õpetaja käest.

Lisaks koolivestile, mille saate kingituseks, on teil võimalik soovi korral tellida ka teisi kooli sümboolikaga tooteid OÜ Norrison kodulehelt https://norrison.ee/en/152-haapsalu-pohikool. Koolivormi kohta leiab infot ka meie kooli kodulehel https://hpk.edu.ee/koolivorm.

Seoses küsimustega koolivormi kohta palume pöörduda kooli arendusjuhi poole e-posti aadressil kristi.karm@hpk.edu.ee.

Küsimused ja lisainfo Üldküsimustes aitab õppealajuhataja Ülle Lobjakas, ulle.lobjakas@hpk.edu.ee või tel 4724862.

Arno keskkonnas taotluse vormistamisel pakume vanematele abi kooli kantseleis. Palume eelnevalt aeg kokku leppida tel 4724860

 
 
Haapsalu Põhikooli õpilaste kooli vastuvõtmise kord

Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 28.05.2021 käskkirjaga nr 13.

Väljavõte

§ 3. Esimesse klassi vastuvõtmine

(1) Esimesse klassi õppima asumiseks esitab lapse vanem või tema seaduslik esindaja taotluse e-keskkonnas ARNO või vormikohase taotluse paberkandjal Haapsalu Linnavalitsusele sama aasta märtsikuus.

(2) Lapse kooli vastuvõtu vormistamiseks esitab vanem või tema seaduslik esindaja 15. maiks e-keskkonnas ARNO taotluse koolile ning lisab lapse isikut tõendava dokumendi koopia.

Erandjuhul saab vanem vormistada taotluse koolis kohapeal.

(3) Esimeste klasside nimekirjad avalikustatakse kooli kodulehel hiljemalt 1. juunil.

(4) Vanem esitab koolile enne õppeaasta algust lisaks veel järgmised dokumendid:

a) lapse tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist,

b) koolieelse lasteasutuse õppekava täitmise puhul koolivalmiduskaardi;

c) isikuandmete töötlemise ja isikuandmete avalikustamise nõusoleku/mittenõustumise vormi.

 

Lapsevanema sammud e-keskkonnas ARNO:

1. Logige Arnosse. Arnosse saab logida ID-kaardi, mobiil-ID või Smart ID „Sisene".

Kui te logite Arnosse esimest korda, siis küsitakse teie käest ka meiliaadressi ning telefoninumbrit.

2. Sisse logituna näete avalehel endaga seotud lapsi.

3. Selleks, et esitada "Koolimineku" taotlus, valige kindlasti õige õppeaasta.

4. Avage "Koolimineku" taotluse vorm vajutades antud nupule. Taotluse vormil valige soovitud kool (tegu on rippmenüüga). Võite kirjutada juurde ka soovi korral lisainfo (lisainfot näeb linnaametnik). Vajadusel lisage taotlusele dokumendid ning vajutage nuppu "Esita taotlus" - nüüd on taotlus jõudnud linnaametniku kätte.

5. Pärast koolimineku taotluse esitamisperioodi jagab linnaametnik kohad. Kui kohad on välja jagatud, siis teid teavitatakse sellest meili teel.

6. Selleks, et saada teada pakutud koolikoht, palun logige uuesti Arnosse, kuna nüüd tuleb vanemal teha veel üks samm.

7. Pakutud koolikohta näete "Minu lapsed" tabelist konkreetse lapse nime juures. Lapse juures on toodud kooli nimi, kuhu te pakkumise saite ning Staatus: "Märkimata".

8. Kui te olete rahul pakutud kohaga:

8. 1 Vajutage nuppu "Kinnita koolikoht", teilt küsitakse veel korra üle, kas olete kindel. Kui olete kinnitanud koolikoha, siis konkreetse lapse nime alla tekib ka lapsevanema kinnituse andmise kuupäev (Staatus jääb veel märkimata).

8.2 Seejärel tuleb esitada "Haapsalu linna põhikooli vastuvõtu taotlus". Täitke ka antud taotlus ning kõige lõpus vajutage nuppu "Esita taotlus". Nüüd jõuab taotlus konkreetsesse kooli.

8.3 Kool kinnitab taotluse ning teid teavitatakse sellest jällegi meili teel. Nüüd, kui kontrollida Arnos lapse staatuse seisu, näete, et laps on Staatuses "Kinnitatud".

9. Kui te ei ole rahul pakutud kohaga:

9.1 Saate loobuda pakutud koolikohast vajutades nupule "Loobu koolikohast". Avaneb taotluse vorm, kus tuleb rippmenüüst valida loobumise põhjus ning soovi korral märkuste lahtris täpsustada loobumise põhjust. NB! tegu on täielikult kohast loobumisega. Kui olete antud taotluse esitanud ja soovite ikkagi kohta linna koolis, tuleb uus koolimineku taotlus esitada.

9.2 Nupp "Lapse ümbertõstmine" - antud taotlusega saate anda linnale märku, et pakutud koht teile siiski ei sobi ja linnaametnik vaatab teie taotluse veelkord üle.

1. klassi koolivestide info

Igale 1. klassi astujale kingib kool Haapsalu Põhikooli sümboolikaga koolivesti.

Palume allpool oleva tabeli põhjal otsustada, millise suurusega vest teie lapsele mõõtude järgi sobiks. Kindlasti tuleb arvestada ka lapse suvise kasvamisega.

Koolivestid kootakse Eestis ning need on meriinovillast.

Palume vanematel teada anda koolile vesti suurus esimesel vanemate infotunnil juuni algul.

Kingituseks saadud vestid saab kätte augusti lõpus õpetaja käest.

Lisaks koolivestile, mille saate kingituseks, on teil võimalik soovi korral tellida ka teisi kooli sümboolikaga tooteid OÜ Norrison kodulehelt https://norrison.ee/en/152-haapsalu-pohikool. Koolivormi kohta leiab infot ka meie kooli kodulehel https://hpk.edu.ee/koolivorm.

Seoses küsimustega koolivormi kohta palume pöörduda kooli arendusjuhi poole e-posti aadressil kristi.karm@hpk.edu.ee.

Küsimused ja lisainfo Üldküsimustes aitab õppealajuhataja Ülle Lobjakas, ulle.lobjakas@hpk.edu.ee või tel 4724862.

Arno keskkonnas taotluse vormistamisel pakume vanematele abi kooli kantseleis. Palume eelnevalt aeg kokku leppida tel 4724860

 
 
Haapsalu Põhikooli õpilaste kooli vastuvõtmise kord

Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 28.05.2021 käskkirjaga nr 13.

Väljavõte

§ 3. Esimesse klassi vastuvõtmine

(1) Esimesse klassi õppima asumiseks esitab lapse vanem või tema seaduslik esindaja taotluse e-keskkonnas ARNO või vormikohase taotluse paberkandjal Haapsalu Linnavalitsusele sama aasta märtsikuus.

(2) Lapse kooli vastuvõtu vormistamiseks esitab vanem või tema seaduslik esindaja 15. maiks e-keskkonnas ARNO taotluse koolile ning lisab lapse isikut tõendava dokumendi koopia.

Erandjuhul saab vanem vormistada taotluse koolis kohapeal.

(3) Esimeste klasside nimekirjad avalikustatakse kooli kodulehel hiljemalt 1. juunil.

(4) Vanem esitab koolile enne õppeaasta algust lisaks veel järgmised dokumendid:

a) lapse tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist,

b) koolieelse lasteasutuse õppekava täitmise puhul koolivalmiduskaardi;

c) isikuandmete töötlemise ja isikuandmete avalikustamise nõusoleku/mittenõustumise vormi.

 

Lapsevanema sammud e-keskkonnas ARNO:

1. Logige Arnosse. Arnosse saab logida ID-kaardi, mobiil-ID või Smart ID „Sisene".

Kui te logite Arnosse esimest korda, siis küsitakse teie käest ka meiliaadressi ning telefoninumbrit.

2. Sisse logituna näete avalehel endaga seotud lapsi.

3. Selleks, et esitada "Koolimineku" taotlus, valige kindlasti õige õppeaasta.

4. Avage "Koolimineku" taotluse vorm vajutades antud nupule. Taotluse vormil valige soovitud kool (tegu on rippmenüüga). Võite kirjutada juurde ka soovi korral lisainfo (lisainfot näeb linnaametnik). Vajadusel lisage taotlusele dokumendid ning vajutage nuppu "Esita taotlus" - nüüd on taotlus jõudnud linnaametniku kätte.

5. Pärast koolimineku taotluse esitamisperioodi jagab linnaametnik kohad. Kui kohad on välja jagatud, siis teid teavitatakse sellest meili teel.

6. Selleks, et saada teada pakutud koolikoht, palun logige uuesti Arnosse, kuna nüüd tuleb vanemal teha veel üks samm.

7. Pakutud koolikohta näete "Minu lapsed" tabelist konkreetse lapse nime juures. Lapse juures on toodud kooli nimi, kuhu te pakkumise saite ning Staatus: "Märkimata".

8. Kui te olete rahul pakutud kohaga:

8. 1 Vajutage nuppu "Kinnita koolikoht", teilt küsitakse veel korra üle, kas olete kindel. Kui olete kinnitanud koolikoha, siis konkreetse lapse nime alla tekib ka lapsevanema kinnituse andmise kuupäev (Staatus jääb veel märkimata).

8.2 Seejärel tuleb esitada "Haapsalu linna põhikooli vastuvõtu taotlus". Täitke ka antud taotlus ning kõige lõpus vajutage nuppu "Esita taotlus". Nüüd jõuab taotlus konkreetsesse kooli.

8.3 Kool kinnitab taotluse ning teid teavitatakse sellest jällegi meili teel. Nüüd, kui kontrollida Arnos lapse staatuse seisu, näete, et laps on Staatuses "Kinnitatud".

9. Kui te ei ole rahul pakutud kohaga:

9.1 Saate loobuda pakutud koolikohast vajutades nupule "Loobu koolikohast". Avaneb taotluse vorm, kus tuleb rippmenüüst valida loobumise põhjus ning soovi korral märkuste lahtris täpsustada loobumise põhjust. NB! tegu on täielikult kohast loobumisega. Kui olete antud taotluse esitanud ja soovite ikkagi kohta linna koolis, tuleb uus koolimineku taotlus esitada.

9.2 Nupp "Lapse ümbertõstmine" - antud taotlusega saate anda linnale märku, et pakutud koht teile siiski ei sobi ja linnaametnik vaatab teie taotluse veelkord üle.