Vastuvõtt

1. klass


Vanemate esimene koosolek koolis toimub 8. juunil kell 18.00.

Palume kaasa võtta koolivalmiduskaardi, lapse tervisekaardi ja isikutunnistuse koopia (juhul, kui seda ei ole varem ARNO keskkonda lisatud).

Õpetaja tutvustab vanematele 1. klassi õppetöö korraldust ja annab soovitused õppevahendite kohta. Seejärel tehakse ringkäik koolimajas.

Kooliga tutvumise päev õpilastele koos vanematega on 24. augustil kell 10.00-12.00 või 17.00-19.00.

Palume tuua õpilaspileti jaoks pildi ja samuti saab ära tuua õppevahendid.

Palume õppevahenditele, riietele ja jalatsitesse kirjutada lapse nimi.

1.A
klassijuhataja Brita Kaljuvere
1 Aedviir, Meelis 
2 Barndõk, Johannes 
3 Celms, Laura-Eliise 
4 Engman, Hubert 
5 Hallika Andres
6 Jerve, Saskia 
7 Kolpakov, Andro-Andres
8 Kukk, Miia 
9 Liivlaid, Reio 
10 Lints, Uku Kaarel 
11 Lumiste, Alondra 
12 Müür, Joosep 
13 Nebokat, Simona 
14 Pajuste, Mirtel 
15 Pajuste, Raiten 
16 Palu, Teele 
17 Parbus, Maximus 
18 Peet, Lisete 
19 Sarapuu, Sander 
20 Saveljeva, Liisa 
21 Selart, Rasmus 
22 Tammet, Hugo 
23 Tikerpuu, Andro
24 Venek, Annabel
25 Vilbas, Rebeca 
26 Õismaa, Nora 
1.B
klassijuhataja Grete Grauberg
1 Birukova, Zlata 
2 Eltmaa, Rosanne 
3 Heinaste, Annaliisa 
4 Ilves, Oscar 
5 Järv, Arabella 
6 Kitsel, Mila
7 Koobak, Sandra 
8 Koplimaa Emely 
9 Kruusmann, Kristjan 
10 Laanesaar, Joosep 
11 Laherand, Eliise 
12 Mertsalova, Maija 
13 Novikov, Tristan 
14 Pällo, Kerli 
15 Rajasaare, Emil Randolf 
16 Saroos, Kevin 
17 Siirak, Oliver 
18 Sits, Raul Johannes 
19 Skliaruk, Nazar
20 Tooma, Lily-Marii 
21 Uudam, Vesse 
22 Vaab, Oliver 
23 Vilta, Kristina 
24 Võrk, Elisabet 

 

Haapsalu Põhikooli õpilaste kooli vastuvõtmise kord

Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 28.05.2021 käskkirjaga nr 13.

Väljavõte

§ 3. Esimesse klassi vastuvõtmine

(1) Esimesse klassi õppima asumiseks esitab lapse vanem või tema seaduslik esindaja taotluse e-keskkonnas ARNO või vormikohase taotluse paberkandjal Haapsalu Linnavalitsusele sama aasta märtsikuus.

(2) Lapse kooli vastuvõtu vormistamiseks esitab vanem või tema seaduslik esindaja 15. maiks e-keskkonnas ARNO taotluse koolile ning lisab lapse isikut tõendava dokumendi koopia.

Erandjuhul saab vanem vormistada taotluse koolis kohapeal.

(3) Esimeste klasside nimekirjad avalikustatakse kooli kodulehel hiljemalt 1. juunil.

(4) Vanem esitab koolile enne õppeaasta algust lisaks veel järgmised dokumendid:

a) lapse tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist,

b) koolieelse lasteasutuse õppekava täitmise puhul koolivalmiduskaardi;

c) isikuandmete töötlemise ja isikuandmete avalikustamise nõusoleku/mittenõustumise vormi.

 

Lapsevanema sammud e-keskkonnas ARNO:

1. Logige Arnosse. Arnosse saab logida ID-kaardi, mobiil-ID või Smart ID „Sisene".

Kui te logite Arnosse esimest korda, siis küsitakse teie käest ka meiliaadressi ning telefoninumbrit.

2. Sisse logituna näete avalehel endaga seotud lapsi.

3. Selleks, et esitada "Koolimineku" taotlus, valige kindlasti õige õppeaasta (2021/2022).

4. Avage "Koolimineku" taotluse vorm vajutades antud nupule. Taotluse vormil valige soovitud kool (tegu on rippmenüüga). Võite kirjutada juurde ka soovi korral lisainfo (lisainfot näeb linnaametnik). Vajadusel lisage taotlusele dokumendid ning vajutage nuppu "Esita taotlus" - nüüd on taotlus jõudnud linnaametniku kätte.

5. Pärast koolimineku taotluse esitamisperioodi jagab linnaametnik kohad. Kui kohad on välja jagatud, siis teid teavitatakse sellest meili teel.

6. Selleks, et saada teada pakutud koolikoht, palun logige uuesti Arnosse, kuna nüüd tuleb vanemal teha veel üks samm.

7. Pakutud koolikohta näete õppeaasta 2021/2022 all "Minu lapsed" tabelist konkreetse lapse nime juures. Lapse juures on toodud kooli nimi, kuhu te pakkumise saite ning Staatus: "Märkimata".

8. Kui te olete rahul pakutud kohaga:

8. 1 Vajutage nuppu "Kinnita koolikoht", teilt küsitakse veel korra üle, kas olete kindel. Kui olete kinnitanud koolikoha, siis konkreetse lapse nime alla tekib ka lapsevanema kinnituse andmise kuupäev (Staatus jääb veel märkimata).

8.2 Seejärel tuleb esitada "Haapsalu linna põhikooli vastuvõtu taotlus". Täitke ka antud taotlus ning kõige lõpus vajutage nuppu "Esita taotlus". Nüüd jõuab taotlus konkreetsesse kooli.

8.3 Kool kinnitab taotluse ning teid teavitatakse sellest jällegi meili teel. Nüüd, kui kontrollida Arnos lapse staatuse seisu, näete, et laps on Staatuses "Kinnitatud".

9. Kui te ei ole rahul pakutud kohaga:

9.1 Saate loobuda pakutud koolikohast vajutades nupule "Loobu koolikohast". Avaneb taotluse vorm, kus tuleb rippmenüüst valida loobumise põhjus ning soovi korral märkuste lahtris täpsustada loobumise põhjust. NB! tegu on täielikult kohast loobumisega. Kui olete antud taotluse esitanud ja soovite ikkagi kohta linna koolis, tuleb uus koolimineku taotlus esitada.

9.2 Nupp "Lapse ümbertõstmine" - antud taotlusega saate anda linnale märku, et pakutud koht teile siiski ei sobi ja linnaametnik vaatab teie taotluse veelkord üle.

Vanemate esimene koosolek koolis toimub 8. juunil kell 18.00.

Palume kaasa võtta koolivalmiduskaardi, lapse tervisekaardi ja isikutunnistuse koopia (juhul, kui seda ei ole varem ARNO keskkonda lisatud).

Õpetaja tutvustab vanematele 1. klassi õppetöö korraldust ja annab soovitused õppevahendite kohta. Seejärel tehakse ringkäik koolimajas.

Kooliga tutvumise päev õpilastele koos vanematega on 24. augustil kell 10.00-12.00 või 17.00-19.00.

Palume tuua õpilaspileti jaoks pildi ja samuti saab ära tuua õppevahendid.

Palume õppevahenditele, riietele ja jalatsitesse kirjutada lapse nimi.

1.B
klassijuhataja Grete Grauberg
1 Birukova, Zlata 
2 Eltmaa, Rosanne 
3 Heinaste, Annaliisa 
4 Ilves, Oscar 
5 Järv, Arabella 
6 Kitsel, Mila
7 Koobak, Sandra 
8 Koplimaa Emely 
9 Kruusmann, Kristjan 
10 Laanesaar, Joosep 
11 Laherand, Eliise 
12 Mertsalova, Maija 
13 Novikov, Tristan 
14 Pällo, Kerli 
15 Rajasaare, Emil Randolf 
16 Saroos, Kevin 
17 Siirak, Oliver 
18 Sits, Raul Johannes 
19 Skliaruk, Nazar
20 Tooma, Lily-Marii 
21 Uudam, Vesse 
22 Vaab, Oliver 
23 Vilta, Kristina 
24 Võrk, Elisabet 

 

Haapsalu Põhikooli õpilaste kooli vastuvõtmise kord

Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 28.05.2021 käskkirjaga nr 13.

Väljavõte

§ 3. Esimesse klassi vastuvõtmine

(1) Esimesse klassi õppima asumiseks esitab lapse vanem või tema seaduslik esindaja taotluse e-keskkonnas ARNO või vormikohase taotluse paberkandjal Haapsalu Linnavalitsusele sama aasta märtsikuus.

(2) Lapse kooli vastuvõtu vormistamiseks esitab vanem või tema seaduslik esindaja 15. maiks e-keskkonnas ARNO taotluse koolile ning lisab lapse isikut tõendava dokumendi koopia.

Erandjuhul saab vanem vormistada taotluse koolis kohapeal.

(3) Esimeste klasside nimekirjad avalikustatakse kooli kodulehel hiljemalt 1. juunil.

(4) Vanem esitab koolile enne õppeaasta algust lisaks veel järgmised dokumendid:

a) lapse tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist,

b) koolieelse lasteasutuse õppekava täitmise puhul koolivalmiduskaardi;

c) isikuandmete töötlemise ja isikuandmete avalikustamise nõusoleku/mittenõustumise vormi.

 

Lapsevanema sammud e-keskkonnas ARNO:

1. Logige Arnosse. Arnosse saab logida ID-kaardi, mobiil-ID või Smart ID „Sisene".

Kui te logite Arnosse esimest korda, siis küsitakse teie käest ka meiliaadressi ning telefoninumbrit.

2. Sisse logituna näete avalehel endaga seotud lapsi.

3. Selleks, et esitada "Koolimineku" taotlus, valige kindlasti õige õppeaasta (2021/2022).

4. Avage "Koolimineku" taotluse vorm vajutades antud nupule. Taotluse vormil valige soovitud kool (tegu on rippmenüüga). Võite kirjutada juurde ka soovi korral lisainfo (lisainfot näeb linnaametnik). Vajadusel lisage taotlusele dokumendid ning vajutage nuppu "Esita taotlus" - nüüd on taotlus jõudnud linnaametniku kätte.

5. Pärast koolimineku taotluse esitamisperioodi jagab linnaametnik kohad. Kui kohad on välja jagatud, siis teid teavitatakse sellest meili teel.

6. Selleks, et saada teada pakutud koolikoht, palun logige uuesti Arnosse, kuna nüüd tuleb vanemal teha veel üks samm.

7. Pakutud koolikohta näete õppeaasta 2021/2022 all "Minu lapsed" tabelist konkreetse lapse nime juures. Lapse juures on toodud kooli nimi, kuhu te pakkumise saite ning Staatus: "Märkimata".

8. Kui te olete rahul pakutud kohaga:

8. 1 Vajutage nuppu "Kinnita koolikoht", teilt küsitakse veel korra üle, kas olete kindel. Kui olete kinnitanud koolikoha, siis konkreetse lapse nime alla tekib ka lapsevanema kinnituse andmise kuupäev (Staatus jääb veel märkimata).

8.2 Seejärel tuleb esitada "Haapsalu linna põhikooli vastuvõtu taotlus". Täitke ka antud taotlus ning kõige lõpus vajutage nuppu "Esita taotlus". Nüüd jõuab taotlus konkreetsesse kooli.

8.3 Kool kinnitab taotluse ning teid teavitatakse sellest jällegi meili teel. Nüüd, kui kontrollida Arnos lapse staatuse seisu, näete, et laps on Staatuses "Kinnitatud".

9. Kui te ei ole rahul pakutud kohaga:

9.1 Saate loobuda pakutud koolikohast vajutades nupule "Loobu koolikohast". Avaneb taotluse vorm, kus tuleb rippmenüüst valida loobumise põhjus ning soovi korral märkuste lahtris täpsustada loobumise põhjust. NB! tegu on täielikult kohast loobumisega. Kui olete antud taotluse esitanud ja soovite ikkagi kohta linna koolis, tuleb uus koolimineku taotlus esitada.

9.2 Nupp "Lapse ümbertõstmine" - antud taotlusega saate anda linnale märku, et pakutud koht teile siiski ei sobi ja linnaametnik vaatab teie taotluse veelkord üle.

1.A
klassijuhataja Brita Kaljuvere
1 Aedviir, Meelis 
2 Barndõk, Johannes 
3 Celms, Laura-Eliise 
4 Engman, Hubert 
5 Hallika Andres
6 Jerve, Saskia 
7 Kolpakov, Andro-Andres
8 Kukk, Miia 
9 Liivlaid, Reio 
10 Lints, Uku Kaarel 
11 Lumiste, Alondra 
12 Müür, Joosep 
13 Nebokat, Simona 
14 Pajuste, Mirtel 
15 Pajuste, Raiten 
16 Palu, Teele 
17 Parbus, Maximus 
18 Peet, Lisete 
19 Sarapuu, Sander 
20 Saveljeva, Liisa 
21 Selart, Rasmus 
22 Tammet, Hugo 
23 Tikerpuu, Andro
24 Venek, Annabel
25 Vilbas, Rebeca 
26 Õismaa, Nora