Vastuvõtt

1. klass


Haapsalu Põhikooli 1. klasside nimekirjad

Vanemate esimene koosolek 8. juunil jääb ära.

27. augustil toimuva kooliga tutvumise päeva kohta tuleb täpsem informatsioon kooli kodulehele hiljemalt 19. augustil.

 

1. A  klassijuhataja Malle Prikk

 

PEREKONNANIMI

EESNIMI

1

BARNDÕK

ELLA

2

BELOGLAZOVA

LIISA

3

BERGMANN

HEILY

4

CALERO

EMMA

5

GREBEN

MARIA-ELIZABETH

6

JÕGISALU

JOEL HENRI

7

KLAUS

ALEKSANDRA

8

LAI

LAURA-LIISA

9

LAKSBERG

MAKSIM

10

LEHTLA

MAIKEL

11

LIIK

MARILI

12

LOOVEER

RIVENDELL

13

MARKELOV

ALEKSANDR

14

MÄEPERE

LENNA-LII

15

MÄESTE

RON

16

PALMISTE

GEVOR

17

PRISKE

STELLA

18

RAHULA

ROMET

19

REEDE

KRISTOFER

20

SAHK

TEELE

21

TOHVRE

SOFIA-LOORA

22

UNGERT

KEN MARTTI

23

VALTU

STEVEN

24

VIIGIPUU

MARI LII

25

VILBAS

HANNA

 

1.B klassijuhataja Ruth Kampmann

 

PEREKONNANIMI

EESNIMI

1

CRAMER

EMILY

2

GLEIZDANS

KRISLYN

3

GOLUBEVS

ARTJOM

4

ILLENZEER

LAURA HELEEN

5

KARLIS

JUHAN

6

KASK

KRISTJAN

7

KAUKES

ELENA

8

KIVIMÄE

MAIROLT

9

KONOVA

ANIITA

10

LEHTLA

MARET

11

LOMPER

STEN ERIK

12

NEBOKAT

ROMET

13

PINDUS

ELEANOR

14

RAJASAARE

LISANNA

15

REIMER

MARIA

16

RUKIN

RUUBEN

17

RÕÕMUS

RIKA HELENA

18

SIIG

RASMUS

19

STAMBERG

LUISE

20

STAMBERG

TEREESE

21

TIKERPUU

MARIBEL

22

TŠEBÕKIN

CHRISTIAN

23

VOITKA

GRETE

24

MAKSIMTŠUK

MAKSIM

25

SIMMER

LOVIISA

 

  Õppevahendid ja muud vajalikud asjad:

 • koolikott
 • plokkflööt
 • joonistuspaberid A3, A4
 • värviliste paberite komplekt
 • ümbrispaberid õpikutele, tööraamatutele, kilekaaned vihikutele
 • üks väikese ruuduga  ruuduline vihik
 • kaks abijoontega vihikut
 • pinal, joonlaud
 • kustutuskumm, pliiatsiteritaja
 • harilikud, vilt- ja värvipliiatsid
 • guaššvärvid ja õlipastellid
 • pintslid
 • käärid ja pulgaliim
 • lauakate, põll, kaanega veenõu
 • värvide segamisalus
 • plastiliin
 • spordidress ja spordijalatsid
 • vahetusjalatsid

 

Esimesse klassi tulles oskab laps:

 • olla koostöövalmis ja arvestada oma kaaslastega
 • toime tulla uutes ja ootamatutes olukordades
 • küsida täiskasvanult või kaaslaselt abi
 • järgida kõige lihtsamaid viisakusreegleid ja käitumistavasid
 • iseseisvalt riietuda ja hoolitseda puhtuse eest
 • lühiajaliselt keskenduda erinevatele tegevustele
 • viia alustatud tegevus lõpuni
 • aktiivselt osaleda mängudes ja sportlikes tegevustes
 • käsitseda õigesti kirjutus- ja töövahendeid
 • hääldada kõiki häälikuid ja määrata nende järjekorda sõnas
 • kirjutada suuri joonistähti
 • edasi anda oma mõtteid lihtsate lausetega
 • nimetada ja eristada kujundeid
 • loendada ühest kümneni
 • liita ja lahutada viie piires
 • kella järgi määrata aega täistundides
 • määrata oma asukohta ümbritsevate esemete suhtes

 

 

Õpilaste vastuvõtt 2.-9. klassi

Õpilase seaduslik esindaja esitab kirjaliku taotluse, millele lisab:

a) lapse isikut tõendava dokumendi;

b) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;

c) tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist;

d) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;

e) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe jooksval õppeperioodil pandud hinnetega, kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi kestel;

f) välisriigi õppeasutusest tulnud isik lisab sisseastuja poolt välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendava dokumendi või selleametlikult kinnitatud ärakirja.

 

 

Haapsalu Põhikooli 1. klasside nimekirjad

Vanemate esimene koosolek 8. juunil jääb ära.

27. augustil toimuva kooliga tutvumise päeva kohta tuleb täpsem informatsioon kooli kodulehele hiljemalt 19. augustil.

 

1. A  klassijuhataja Malle Prikk

 

1.B klassijuhataja Ruth Kampmann

 

PEREKONNANIMI

EESNIMI

1

CRAMER

EMILY

2

GLEIZDANS

KRISLYN

3

GOLUBEVS

ARTJOM

4

ILLENZEER

LAURA HELEEN

5

KARLIS

JUHAN

6

KASK

KRISTJAN

7

KAUKES

ELENA

8

KIVIMÄE

MAIROLT

9

KONOVA

ANIITA

10

LEHTLA

MARET

11

LOMPER

STEN ERIK

12

NEBOKAT

ROMET

13

PINDUS

ELEANOR

14

RAJASAARE

LISANNA

15

REIMER

MARIA

16

RUKIN

RUUBEN

17

RÕÕMUS

RIKA HELENA

18

SIIG

RASMUS

19

STAMBERG

LUISE

20

STAMBERG

TEREESE

21

TIKERPUU

MARIBEL

22

TŠEBÕKIN

CHRISTIAN

23

VOITKA

GRETE

24

MAKSIMTŠUK

MAKSIM

25

SIMMER

LOVIISA

 

  Õppevahendid ja muud vajalikud asjad:

 • koolikott
 • plokkflööt
 • joonistuspaberid A3, A4
 • värviliste paberite komplekt
 • ümbrispaberid õpikutele, tööraamatutele, kilekaaned vihikutele
 • üks väikese ruuduga  ruuduline vihik
 • kaks abijoontega vihikut
 • pinal, joonlaud
 • kustutuskumm, pliiatsiteritaja
 • harilikud, vilt- ja värvipliiatsid
 • guaššvärvid ja õlipastellid
 • pintslid
 • käärid ja pulgaliim
 • lauakate, põll, kaanega veenõu
 • värvide segamisalus
 • plastiliin
 • spordidress ja spordijalatsid
 • vahetusjalatsid

 

Esimesse klassi tulles oskab laps:

 • olla koostöövalmis ja arvestada oma kaaslastega
 • toime tulla uutes ja ootamatutes olukordades
 • küsida täiskasvanult või kaaslaselt abi
 • järgida kõige lihtsamaid viisakusreegleid ja käitumistavasid
 • iseseisvalt riietuda ja hoolitseda puhtuse eest
 • lühiajaliselt keskenduda erinevatele tegevustele
 • viia alustatud tegevus lõpuni
 • aktiivselt osaleda mängudes ja sportlikes tegevustes
 • käsitseda õigesti kirjutus- ja töövahendeid
 • hääldada kõiki häälikuid ja määrata nende järjekorda sõnas
 • kirjutada suuri joonistähti
 • edasi anda oma mõtteid lihtsate lausetega
 • nimetada ja eristada kujundeid
 • loendada ühest kümneni
 • liita ja lahutada viie piires
 • kella järgi määrata aega täistundides
 • määrata oma asukohta ümbritsevate esemete suhtes

 

 

Õpilaste vastuvõtt 2.-9. klassi

Õpilase seaduslik esindaja esitab kirjaliku taotluse, millele lisab:

a) lapse isikut tõendava dokumendi;

b) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;

c) tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist;

d) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;

e) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe jooksval õppeperioodil pandud hinnetega, kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi kestel;

f) välisriigi õppeasutusest tulnud isik lisab sisseastuja poolt välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendava dokumendi või selleametlikult kinnitatud ärakirja.

 

 

 

PEREKONNANIMI

EESNIMI

1

BARNDÕK

ELLA

2

BELOGLAZOVA

LIISA

3

BERGMANN

HEILY

4

CALERO

EMMA

5

GREBEN

MARIA-ELIZABETH

6

JÕGISALU

JOEL HENRI

7

KLAUS

ALEKSANDRA

8

LAI

LAURA-LIISA

9

LAKSBERG

MAKSIM

10

LEHTLA

MAIKEL

11

LIIK

MARILI

12

LOOVEER

RIVENDELL

13

MARKELOV

ALEKSANDR

14

MÄEPERE

LENNA-LII

15

MÄESTE

RON

16

PALMISTE

GEVOR

17

PRISKE

STELLA

18

RAHULA

ROMET

19

REEDE

KRISTOFER

20

SAHK

TEELE

21

TOHVRE

SOFIA-LOORA

22

UNGERT

KEN MARTTI

23

VALTU

STEVEN

24

VIIGIPUU

MARI LII

25

VILBAS

HANNA