VEPA Käitumisoskuste Mängu programm Haapsalu Põhikoolis


Meie kool liitus VEPA Käitumisoskuste Mängu programmiga 2016. aastal. Programmi eesmärk on kaasa aidata õpilaste eneseregulatsiooni, sotsiaalsete oskuste ja keskendumisvõime arendamisele. Meie koolis rakendavad VEPA metoodikat 1. kooliastme õpetajad. Metoodika omandamiseks läbivad õpetajad õppeaasta jooksul koolitusi ning saavad jooksvalt ka VEPA mentori toetust. Mentor külastab nende tunde, aitab kohandada metoodikat vastavalt õpetaja vajadustele ja nõustab metoodika rakendamisega seotud küsimustes.

VEPA on tõenduspõhine metoodika, mis sai alguse USA-s (Good Behavior Game, GBG, nime all) ja mille mõju lapse käekäigule tulevikus on tõestatud mitmete uuringutega. Eestis toimub VEPA programm alates 2014. aastast ja seda on katsetatud 106 koolis üle Eesti.

VEPA metoodika eripära seisneb selles, et mänguliste võtete abil õpetatakse lastele tähelepanu ümberlülitamist ja oma käitumise kohandamist vastavalt olukorrale. Suur rõhk on pandud ka tunnustamisele ja üksteise märkamisele. Rohkem informatsiooni VEPA kohta leiate leheküljelt www.vepa.ee ja Facebooki grupist www.facebook.com/vepamang. Vanematele võib pakkuda huvi brošüür VEPA kodu, mis tutvustab VEPA elementide kasutamist kodukeskkonnas (www.issuu.com).

Meie kool liitus VEPA Käitumisoskuste Mängu programmiga 2016. aastal. Programmi eesmärk on kaasa aidata õpilaste eneseregulatsiooni, sotsiaalsete oskuste ja keskendumisvõime arendamisele. Meie koolis rakendavad VEPA metoodikat 1. kooliastme õpetajad. Metoodika omandamiseks läbivad õpetajad õppeaasta jooksul koolitusi ning saavad jooksvalt ka VEPA mentori toetust. Mentor külastab nende tunde, aitab kohandada metoodikat vastavalt õpetaja vajadustele ja nõustab metoodika rakendamisega seotud küsimustes.

VEPA on tõenduspõhine metoodika, mis sai alguse USA-s (Good Behavior Game, GBG, nime all) ja mille mõju lapse käekäigule tulevikus on tõestatud mitmete uuringutega. Eestis toimub VEPA programm alates 2014. aastast ja seda on katsetatud 106 koolis üle Eesti.

VEPA metoodika eripära seisneb selles, et mänguliste võtete abil õpetatakse lastele tähelepanu ümberlülitamist ja oma käitumise kohandamist vastavalt olukorrale. Suur rõhk on pandud ka tunnustamisele ja üksteise märkamisele. Rohkem informatsiooni VEPA kohta leiate leheküljelt www.vepa.ee ja Facebooki grupist www.facebook.com/vepamang. Vanematele võib pakkuda huvi brošüür VEPA kodu, mis tutvustab VEPA elementide kasutamist kodukeskkonnas (www.issuu.com).