Uudised

Juhised koolitöö ohutuks korraldamiseks alates 1. novembrist 2021 04. november HaapsaluPK


Õppetöö korraldamisel lähtub kool Haridus- ja Teadusministeeriumi juhisest

Link: https://www.hm.ee/sites/default/files/juhised_koolidele_ver2_01_11_2021_2.pdf

Lihtsustatud karantiini kord uueneb ning laieneb huviharidusse ja noorsootöösse Uus kord hakkab kehtima 1. novembrist.

Koroonaviirusesse nakatunuga koolis lähikontakti sattunud õpilasel tuleb teha PCR-test alates kontakti 4. päevast. Kuni testi tulemuse selgumiseni tuleb ka haigussümptomiteta õpilasel koju jääda. PCR testi ei pea tegema vaktsineeritud õpilased ega õpilased, kes on COVID-19 läbi põdenud. Uue korra järgi peavad pärast koolis, huvikoolis või noorsootööasutuses toimunud lähikontakti PCR-testi tegema ka kõik alla 12-aastased õpilased.

Kui testi tulemus on negatiivne, saab õpilane jätkata osalemist õppetöös ja huvitegevustes.

Juhul, kui õpilane ei ole testimisega nõus, tuleb tal olla 10 päeva karantiinis.

Õpilane tohib pärast nakkusohutust tõendava PCR testitulemuse teadasaamist taas osaleda nii õppetöös kui ka kõigis huvitegevustes.

Soovitame õpilastel kanda maski kooli üldkasutatavates ruumides.

Õppetöö korraldamisel lähtub kool Haridus- ja Teadusministeeriumi juhisest

Link: https://www.hm.ee/sites/default/files/juhised_koolidele_ver2_01_11_2021_2.pdf

Lihtsustatud karantiini kord uueneb ning laieneb huviharidusse ja noorsootöösse Uus kord hakkab kehtima 1. novembrist.

Koroonaviirusesse nakatunuga koolis lähikontakti sattunud õpilasel tuleb teha PCR-test alates kontakti 4. päevast. Kuni testi tulemuse selgumiseni tuleb ka haigussümptomiteta õpilasel koju jääda. PCR testi ei pea tegema vaktsineeritud õpilased ega õpilased, kes on COVID-19 läbi põdenud. Uue korra järgi peavad pärast koolis, huvikoolis või noorsootööasutuses toimunud lähikontakti PCR-testi tegema ka kõik alla 12-aastased õpilased.

Kui testi tulemus on negatiivne, saab õpilane jätkata osalemist õppetöös ja huvitegevustes.

Juhul, kui õpilane ei ole testimisega nõus, tuleb tal olla 10 päeva karantiinis.

Õpilane tohib pärast nakkusohutust tõendava PCR testitulemuse teadasaamist taas osaleda nii õppetöös kui ka kõigis huvitegevustes.

Soovitame õpilastel kanda maski kooli üldkasutatavates ruumides.