Uudised

Distantsõpe 09. märts HaapsaluPK


Alates 11.03 on distantsõppel kõik 1.-9. klasside õpilased. 

Hariduslike erivajadustega õpilased on distantsõppel kuni 26.märtsini. 

Muudatustest õppetöö korralduses teavitatakse eKooli ja kooli kodulehe kaudu. 

Distantsõppe ajal võib õpetaja erandkorras kutsuda kuni kaks õpilast kooli konsultatsioonitundi ja teavitab sellest õpilast. 

Toidupakke jagatakse üks kord nädalas ning informatsiooni palume jälgida eKoolist. 

Lisa: 
Õppetöö korraldamine Haapsalu põhikoolis distantsõppe ajal (kooli kodukorra lisa nr 1) 

Alates 11.03 on distantsõppel kõik 1.-9. klasside õpilased. 

Hariduslike erivajadustega õpilased on distantsõppel kuni 26.märtsini. 

Muudatustest õppetöö korralduses teavitatakse eKooli ja kooli kodulehe kaudu. 

Distantsõppe ajal võib õpetaja erandkorras kutsuda kuni kaks õpilast kooli konsultatsioonitundi ja teavitab sellest õpilast. 

Toidupakke jagatakse üks kord nädalas ning informatsiooni palume jälgida eKoolist. 

Lisa: 
Õppetöö korraldamine Haapsalu põhikoolis distantsõppe ajal (kooli kodukorra lisa nr 1)